Hvis du trives utendørs og liker å holde på med planter, kan gartner være det rette yrket for deg. Det finnes flere typer gartnere, som jobber med alt fra grønnsaker til private hager eller offentlige parker. Hovedgruppene av gartnere er frilandsgartnere, veksthusgartnere, hagegartnere, anleggsgartnere, kommunegartnere og planteskolegartnere.

Hva gjør en gartner?

Gartneres arbeidsoppgaver avhenger av hvor de jobber, men hovedsakelig tar de seg av planter og plener. Frilandsgartnere og veksthusgartnere driver med grønnsaker, frukt og bær. Veksthusegartnere kan også jobbe med blomster. Hagegartnere jobber først og fremst i folks private hager. Kommunegartnere og anleggsgartnere tar seg av offentlige parker, friområder, badeparker og kirkegårder. Anleggsgartnere jobber også for eksempel ved idrettsanlegg. Planteskolegartnere produserer planter for grøntanlegg, både utendørs og i drivhus.

Gartnere dyrker fram planter og vedlikeholder parker og anlegg. De kan også planlegge offentlige og private hager og parker, samt drive med salg for eksempel hos et gartneri eller hagebutikker. Arbeidet er ofte sesongbasert, spesielt her i Norge. Noen gartnere driver også med forskning.

Hva må gartnere kunne?

Som gartner trenger du kunnskap om planter, vekstklima og plantenes utvikling og behov. Gartnere benytter også moderne utstyr, som du selvsagt må ha kjennskap til. Det er en del fysisk arbeid, og du må være nevedyktig og nøyaktig. I høysesongen kan arbeidsmengden være stor, og derfor er det viktig at du liker jobben. Du får være mye ute, men må også være forberedt på å jobbe i vått og kjølig vær. Mange planter bør komme i jorden nettopp når det er vått, så vær forberedt på å jobbe i regnklær og støvler. Men selvsagt er det også mange solskinnsdager i gartnerens liv.

Utdanning som gartner

Du kan gå yrkesfaglinje på videregående for å bli gartner. Du kan også studere hagebruk eller gartneri hos en fagskole. Jobbmulighetene er mange. Du kan jobbe selvstendig, bli ansatt på et gartneri, eller jobbe som anleggsgartner eller som butikkmedarbeider. Gartnere trengs også på golfbaner og delvis innen forskning.