Naturforvalter er en jobb som både er praktisk og teoretisk. Noe av jobben foregår innendørs, mens andre ting bare kan gjøres utendørs. Naturforvaltere skal lede prosjekter og sørge for at hensynet til natur og miljø blir ivaretatt. Det kreves en god del kunnskap om naturen og hvilke lover og regler som gjelder.

Hva jobber naturforvaltere med?

Naturforvaltere skal vurdere hvordan ulike prosjekter kan påvirke miljø og naturmangfold. Det gjelder for eksempel ved utbyggingsprosjekter og andre prosjekter. Forvalterne henter også inn informasjon om arter og hvordan økosystemene fungerer. Det er mange som ansetter naturforvaltere. I Norge jobber mange hos Fylkesmannen, i Miljødirektoratet eller Statens naturoppsyn. Men du finner også naturforvaltere for eksempel hos jernbaneselskap og hos Statens vegvesen. Enkelte private selskap og forskningsinstitusjoner jobber også sammen med naturforvaltere.

Oppgavene kan være mange og varierte. Naturforvalterne lager planer for hvordan naturen skal ivaretas, og hvordan naturhensyn kan balanseres med friluftsliv og annen aktivitet. Naturforvaltere kan drive med pleie av naturområder og tilrettelegging for friluftsliv. Veiledning og rådgivning er også en del av jobben.

Utdanning til naturforvalter

Det finnes flere veier inn i dette yrket, og naturforvaltere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Noen er utdannet biologer eller har studert økologi. Du kan også studere naturforvaltning eller velge Miljø- og forurensningsstudier. Enkelte deler av opplæringen er praktisk, mens en del er teoretisk.

Du trenger interesse for natur og miljøvern. Det er også viktig at du klarer å jobbe selvstendig, men at du samtidig er flink til å samarbeide med andre, ettersom store naturprosjekter gjerne involverer mange parter. Det kan være en del papirarbeid i jobben, spesielt i planleggingsfasen eller i kommunikasjon med andre, men en god del av jobben foregår også utendørs. Jobber du innen planleggingsfeltet, er du mer inne, mens dersom du jobber med naturoppsyn eller fjelloppsyn, vil du være mer ute, for å observere ulike arter og økosystem. Det er mange ulike muligheter innen dette yrkesfeltet.