Yrkesfag kombinerer teoretisk utdanning med praksis. Når du skal jobbe utendørs trenger du ofte praktisk erfaring, men det får du mens du utdanner deg. Det er den store fordelen med yrkesfag: Du får de ferdighetene du trenger, slik at du kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning.