Det finnes veldig mange jobber innen landbruket. Før i tiden hadde gårdene ofte mange typer dyr og dyrket mange typer mat, fordi det handlet om å være selvforsynt med det meste. I dag spesialiserer de fleste bønder seg innen en eller et par produksjonsformer. Det finnes bønder som bare har kyr, som bare har korn, eller bare har frukt og grønnsaker. Noen kombinerer husdyrhold med planteproduksjon.

Mye praksis, men overraskende mye kontorarbeid

Bønder gjør mye praktisk arbeid, og selv om det benyttes mange maskiner, er det fortsatt mye som må gjøres for hånd. Jo mer man kan gjøre selv, desto lavere blir utgiftene, og derfor er mange bønder sine egne snekkere og rørleggere. Som bonde får du en veldig variert arbeidsdag, enten du jobber med grønnsaker eller husdyr. Har du husdyr, er det lite tid til helgefri og ferier. Driver du bare med planteproduksjon, er det lettere å ta seg fri utenom sesongene.

Men selv om de fleste bønder har en variert arbeidsdag med mye fysisk aktivitet, er det også veldig mye kontorarbeid på en gård. Det er utallige skjemaer og søknader som skal fylles ut og sendes inn, som HMS, KSL, plantevernskjemaer, gjødselsplaner og så videre. I tillegg må du holde orden på regnskap og eventuelle lønnsutgifter til de ansatte. Kontorarbeidet har økt voldsomt innen landbruket, og selv om mye av dette gjøres på data, må alt fortsatt registreres og leveres innen oppgitte frister.

Utdanning innen landbruksfag

I dag har de fleste bønder gått på skole, selv om mye av jobben bare kan læres gjennom praksis. Noen av dem som studerer landbruk har vokst opp på gård. Da kan studiene være en forberedelse på å ta over gården når den tid kommer. Du finner landbruksskoler over hele landet, fra videregående skoler til agronomutdanning for voksne. Det finnes en lang rekke linjer for ulik spesialisering, så du finner garantert en landsbruksutdanning som passer for deg og de planene du har for framtiden.