Mange tror at det bare er bønder som jobber innen landbruket, men slik er det ikke. Det er en lang rekke muligheter til å jobbe innen landbrukssektoren, selv om du ikke eier din egen gård. Du kan bli entreprenør og kjøre landbruksmaskiner, eller du kan jobbe som avløser eller sesongarbeider.

Hva gjør en avløser?

En avløser hjelper bonden på gården. Det er som regel husdyrbønder som bruker avløsere. Avløseren kan gjøre arbeidet alene eller sammen med bonden. Med en avløser på plass, kan bonden ta seg fri noen dager, eller holde sengen ved sykdom. Avløsere hjelper også til med onner på gården, enten det er våronn eller innhøstning. Som avløser kan du også bli bedt om å hjelpe til med vedlikehold og reparasjoner når det er nødvendig.

Hva gjør en landbruksentreprenør?

Landbruksentreprenører kjører store maskiner. Det er ikke alltid praktisk for hver enkelt bonde å eie alle typer maskiner. Maskiner er kostbare, og noen maskiner brukes bare noen få dager i året. Derfor er det enkelte bønder som leier inn entreprenører til å gjøre jobben. Entreprenørene kan eie egne gårder, eller drive bare med kjøring for andre. Landbruksentreprenører kan kjøre gravemaskiner, gjødselsspredere eller skurtreskere. Husdyrbønder leier også inn entreprenører til å presse rundballer og halmballer. Dette er sesongarbeid, og arbeidsdagene kan være veldig lange. Noen entreprenører jobber døgnet rundt i høysesongen, for å få alt arbeidet gjort.

Hva gjør sesongarbeidere?

Til tross for all moderniseringen innen landbruket, er frukt- og grøntsektoren fortsatt svært arbeidskrevende. Mange grønnsaker plantes og høstes for hånd, og frukt og bær plukkes også ofte for hånd. Dette krever mange hender i høysesongen. I Norge er mange sesongarbeidere fra andre land. Disse jobber ofte på samme gård år etter år, og kan tjene tilsvarende en årslønn i hjemlandet i løpet av en sommer i Norge. Noen norske arbeidstakere jobber også som sesongarbeidere, men hvis du ønsker en slik jobb, gjelder det å søke tidlig.